O NAS

Firma TREDES swój zakres działania ukierunkowany ma głównie w dwóch branżach:

Budowlanej

Zajmujemy się szeroko pojętą obsługą budowy począwszy od projektu, poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz na późniejszych przeglądach okresowych budynków. Świadczymy usługi Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do sprawowanych funkcji podchodzimy zawsze rzetelnie, a każdy projekt traktujemy indywidualnie, do czego między innymi zobowiązują nas posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.  

Elektrycznej

Druga podstawowa gałąź naszej firmy to projekty elektryczne. W ramach posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wykonujemy projekty instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć. Dla naszych klientów chętnie podejmiemy współpracę jako Kierownik Robót Elektrycznych lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej.   

OFERTA

Oferowane przez nas usługi zapewniają sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie procesu inwestycyjnego związanego z budową nowych obiektów lub przebudową istniejących.

Zakres naszych usług to między innymi:

 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • wykonywanie przeglądów budynków
 • projekty instalacji elektrycznych wszystkich obiektów budowlanych
 • projekty sieci nN i SN
 • projekty uziemień i ochrony odgromowej
 • nadzory autorskie i inwestorskie branży elektrycznej
 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Elektrycznych
 • pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej
 • doradztwo techniczne w budownictwie
 • konsulting
 • handel